10GBASE-T با استفاده از کدام یک از کابل های Cat6 یا Cat6a و یا Cat7

10GBASE-T با استفاده از کدام یک از کابل های Cat6 یا Cat6a و یا Cat7

پچ کابل های Cat5e که برای شبکه های 1Gbps استفاده می شد برای شبکه های 10Gbps کافی نیست و به همین دلیل کابل های اترنت با پهنای باند بالاتر نظیر کابل های Cat7 و کابل های Cat6a و کابل های...