فیبر های نوری مالتی مود: OM4 ،OM3 ،OM2 ،OM1 و OM5

فیبر های نوری مالتی مود: OM4 ،OM3 ،OM2 ،OM1 و OM5

فیبر های نوری مالتی مود یا چند حالته انتخابی معمول برای دسترسی به سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه در مسافت هایی بیش از مسافت مورد مورد نیاز پروژه های لن و کاربرد های مراکز داده است.