تفاوت بین کابل فیبر نوری با کابل زوج به هم تابیده و کابل کواکسیال (هم محور)

تفاوت بین کابل فیبر نوری با کابل زوج به هم تابیده و کابل کواکسیال (هم محور)

کابل فیبر نوری، زوج به هم تابیده (twisted pair) و کواکسیال سه نوع اصلی کابلهای شبکه هستند که در سیستم های ارتباطی کاربرد دارند. هریک از این سه نوع کابل تفاوتهایی باهم داشته و برای کاربردی خاص استفاده دارند.