2 نوع ADSL و VDSL چه تفاوت هایی با هم دارد؟

2 نوع ADSL و VDSL چه تفاوت هایی با هم دارد؟

قیمت مودم VDSL مخابرات و تفاوت آن با قیمت مودم ADSL مخابرات در چیست و در این مطلب تکنولوژی فیبر نوی و تفاوت های آن با فناوری های مبتنی بر DSL را مرور می کنیم.