6 گام اساسی تعمیر کابل فیبر نوری

6 گام اساسی تعمیر کابل فیبر نوری

کابل فیبر نوری میتواند به شکلی اتفاقی و یا بر اثر حرکت ماشین آلات حفاری خراب، قطع و یا له شود. در مقاله زیر مراحل تعمیر یک کابل فیبر نوری را شرح میدهیم